Please log in or register to do it.

Lịch làm việc hôm nay:

– Viết “báo cáo khoa học” dùm cho một người bạn, chủ đề công nghệ và xã hội, hết khoảng 30 phút

– Thanh lọc friendlist, xóa đi khoảng 1000 nick cũ để accept 1000 nick mới, và đưa mỗi người vô list thích hợp, hết khoảng 2-3 tiếng.

– Cafe nói chuyện truyền thông với một người bạn, hết khoảng 1 tiếng

– Giải quyết việc cá nhân, hết khoảng 1 tiếng

Facebook tốn thời gian quá nhỉ??? Nhưng lâu lâu mới phải “thanh lọc” một lần. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Nguyễn Ngọc Long

Cuộc tự sướng của báo chí với cụm từ "bộ trưởng Đức gốc Việt" có bẽ bàng?
Gái hư showbitch Cát Bụi phất cờ 6 sắc

Your email address will not be published. Required fields are marked *