Please log in or register to do it.

Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau
Song HÀO KIỆT thời nào cũng có!!!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Giáo sư Carlyle Thayer trình bày 7 vấn đề lớn tồn tại ở biển Đông
Bỗng dưng muốn... đi vô khách sạn nghỉ ngơi

Your email address will not be published. Required fields are marked *