Please log in or register to do it.

Vừa ngủ dậy, lên news feed đọc được 2 status nằm kế cạnh nhau:

“Tự dặn mình, từ nay có gì thì bản thân mình chịu, không than thở lên face nữa. Mạnh mẽ lên nhé tôi ơi…”

“Tự dặn mình, từ nay xa rời cái thế giới ảo này. Không điện thoại, không game, không facebook. Chán lắm rồi…” – via Facebook Mobile.

Tính suy nghĩ chặt chém vài câu nhưng thôi kìm hãm lại. Tự dặn mình từ nay không dí mũi vào chuyện của người khác nữa :-))))))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 03, 2013 at 06:51PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *