Please log in or register to do it.

Má ơi, gáiiiiiiii :-)))))

Bữa nay làm trai bao, được gái bao đi ăn phở rồi đi ăn chè khúc bạch. Hjhj.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 07, 2013 at 07:54PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *