Please log in or register to do it.

Dọn dẹp blog cũ, lại chìm đắm trong một trời kỷ niệm. Đang tìm bài thích hợp để đưa lên :-)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, tình yêu và nỗi nhớ
Ra chơi nào các bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *