Please log in or register to do it.

Dọn dẹp blog cũ, lại chìm đắm trong một trời kỷ niệm. Đang tìm bài thích hợp để đưa lên :-)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, tình yêu và nỗi nhớ
Ra chơi nào các bạn

Your email address will not be published.