Please log in or register to do it.

Góc học tập của hai bé cũng là nơi để mấy cái chén bát, vài bộ quần áo nằm ở một bãi đất đang chờ thi công công trình ngay bên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ. Anh Tuấn quây chiếc dù, đặt trong đó cái bàn, ghế làm nơi cho con học tập.

Góc học tập của hai bé cũng là nơi để mấy cái chén bát, vài bộ quần áo nằm ở một bãi đất đang chờ thi công công trình ngay bên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ. Anh Tuấn quây chiếc dù, đặt trong đó cái bàn, ghế làm nơi cho con học tập.

Your email address will not be published.