Please log in or register to do it.

Sách vở, dụng cụ học tập... đều do cô giáo, người đi đường quý mến tặng cho Huyền - Thoại. Những quyển vở tập viết của em rất mỏng do là một quyển tập đã qua sử dụng nhưng vẫn thừa giấy trắng của học sinh khác.

Sách vở, dụng cụ học tập… đều do cô giáo, người đi đường quý mến tặng cho Huyền – Thoại. Những quyển vở tập viết của em rất mỏng do là một quyển tập đã qua sử dụng nhưng vẫn thừa giấy trắng của học sinh khác.

Your email address will not be published. Required fields are marked *