Please log in or register to do it.

Đôi mắt anh luôn đăm chiêu khi nhắc về chuyện gia đình. Anh kể rằng mình từng mưu sinh với nhiều nghề như bán kẹo cao su, thuốc lá dạo, sửa xe... Năm 29 tuổi anh lấy vợ, khi hai con gái Huyền - Thoại được 3 tuổi thì vợ anh bỏ đi. "Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy bỏ đi, chắc do nghèo khó. Thời điểm ấy tôi rất suy sụp nhưng rồi nghĩ phải sống để mà nuôi con", anh buồn bã cho biết.

Đôi mắt anh luôn đăm chiêu khi nhắc về chuyện gia đình. Anh kể rằng mình từng mưu sinh với nhiều nghề như bán kẹo cao su, thuốc lá dạo, sửa xe… Năm 29 tuổi anh lấy vợ, khi hai con gái Huyền – Thoại được 3 tuổi thì vợ anh bỏ đi. “Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy bỏ đi, chắc do nghèo khó. Thời điểm ấy tôi rất suy sụp nhưng rồi nghĩ phải sống để mà nuôi con”, anh buồn bã cho biết.

Your email address will not be published.