Please log in or register to do it.

Buổi tối, anh Tuấn vẫn tiếp tục làm công việc dán điện thoại, laptop. Anh cho biết, ngày nào cao thì được hơn 100.000 đồng. Anh trải tấm bạt nhỏ làm nơi sinh hoạt cho hai đứa trẻ.

Buổi tối, anh Tuấn vẫn tiếp tục làm công việc dán điện thoại, laptop. Anh cho biết, ngày nào cao thì được hơn 100.000 đồng. Anh trải tấm bạt nhỏ làm nơi sinh hoạt cho hai đứa trẻ.

Your email address will not be published.