Please log in or register to do it.

Trong khi đó, tương lai phía trước của Huyền - Thoại vẫn đầy dấu hỏi. Và hiện tại, cả hai vẫn tiếp tục làm bạn với nắng, mưa, gió bụi... mỗi ngày.

Trong khi đó, tương lai phía trước của Huyền – Thoại vẫn đầy dấu hỏi. Và hiện tại, cả hai vẫn tiếp tục làm bạn với nắng, mưa, gió bụi… mỗi ngày.

Your email address will not be published.