Please log in or register to do it.

Nói về dự định, anh Tuấn vẫn chỉ ước mơ có đủ tiền để về quê với gia đình, họ hàng. Anh luôn mang theo bức ảnh hiếm hoi về gia đình mình còn giữ lại được.

Nói về dự định, anh Tuấn vẫn chỉ ước mơ có đủ tiền để về quê với gia đình, họ hàng. Anh luôn mang theo bức ảnh hiếm hoi về gia đình mình còn giữ lại được.

Your email address will not be published.