Please log in or register to do it.

Bà nội của Huyền - Thoại tên Hương, năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn phải đi lượm ve chai từ sáng tới tối mịt. Bà đang sống tại căn trọ xấp xệ nằm sâu trong hẻm cách nơi anh Tuấn làm hơn 1 km. Cuộc sống khó khăn lại hay đau ốm nhưng bà vẫn cố gắng chăm sóc hai cháu. Bà Hương kể rất muốn hai cháu về ở nhưng "cha nó không thích vậy". Hai bé Huyền Thoại có ngày không tắm, bữa thì tắm sông, khi lại cuốc bộ vào nhà nội.

Bà nội của Huyền – Thoại tên Hương, năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn phải đi lượm ve chai từ sáng tới tối mịt. Bà đang sống tại căn trọ xấp xệ nằm sâu trong hẻm cách nơi anh Tuấn làm hơn 1 km. Cuộc sống khó khăn lại hay đau ốm nhưng bà vẫn cố gắng chăm sóc hai cháu. Bà Hương kể rất muốn hai cháu về ở nhưng “cha nó không thích vậy”. Hai bé Huyền Thoại có ngày không tắm, bữa thì tắm sông, khi lại cuốc bộ vào nhà nội.

Your email address will not be published.