Please log in or register to do it.

Kể từ khi vợ bỏ đi, do không có tiền thuê nhà nên ba người dắt díu nhau ra vỉa hè. Dù cực khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng cuộc sống ba cha con vẫn đầy ắp tiếng cười.

Kể từ khi vợ bỏ đi, do không có tiền thuê nhà nên ba người dắt díu nhau ra vỉa hè. Dù cực khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng cuộc sống ba cha con vẫn đầy ắp tiếng cười.

Your email address will not be published.