Please log in or register to do it.

Bữa cơm của ba cha con bữa đói, bữa no. Ngày nào có tiền thì anh Tuấn mua cơm trắng và khoảng 15.000 đồng thức ăn, khi thiếu thốn thì ăn mì tôm. Anh Tuấn nói: "Hai bé lâu lâu được bà nội mang cho chén cháo, bát cơm".

Bữa cơm của ba cha con bữa đói, bữa no. Ngày nào có tiền thì anh Tuấn mua cơm trắng và khoảng 15.000 đồng thức ăn, khi thiếu thốn thì ăn mì tôm. Anh Tuấn nói: “Hai bé lâu lâu được bà nội mang cho chén cháo, bát cơm”.

Your email address will not be published.