Please log in or register to do it.

Anh Tuấn rất thương yêu con gái nên muốn tự tay chăm sóc. Anh xăm lên cánh tay hai chữ Huyền Thoại cùng chữ Thảo (là mẹ hai bé) và Yến - là người con gái riêng của anh, năm nay cũng khoảng 18 tuổi.

Anh Tuấn rất thương yêu con gái nên muốn tự tay chăm sóc. Anh xăm lên cánh tay hai chữ Huyền Thoại cùng chữ Thảo (là mẹ hai bé) và Yến – là người con gái riêng của anh, năm nay cũng khoảng 18 tuổi.

Your email address will not be published.