Please log in or register to do it.

“Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được ôm em vào lòng, người yêu hỡi em có biết hay không…”

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Mới đầu tháng đã phải nói dối cha mẹ
Centro

Your email address will not be published. Required fields are marked *