Please log in or register to do it.

Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải vượt qua trước khi đi ngủ.

Đường tuy gần nhưng không đi thì không bao giờ đến, việc tuy nhỏ nhưng không làm thì chẳng bao giờ xong.

Câu trả lời gọn nhất là hành động.

Long Velo

Bức ảnh chụp một bà lão hành khất làm từ thiện
Muốn đến nơi này

Your email address will not be published. Required fields are marked *