Please log in or register to do it.

Cảm ơn các anh chị em truyền thông – marketing ngoài miền bắc đã đến hôm nay và chia sẻ đầy đủ thông tin hữu ích mà mình rất quan tâm góp phần tạo nên sự thành công của buổi offline hôm nay u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Làm sao để xử lý khủng hoảng truyền thông?
Nghỉ làm gần cả năm trời...

Your email address will not be published. Required fields are marked *