Please log in or register to do it.

Bún chả quạt Ô Quan Chưởng

(kính đề nghị các bạn comment trúng chủ đề)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ăn tối với bé Jun
Kỷ luật phóng viên Nguyễn Chu Trinh

Your email address will not be published. Required fields are marked *