Please log in or register to do it.

Nhiệt tình, sâu sắc và quyết đoán, Bò Cạp sẽ giải quyết vấn đề đến cùng. Người cung này không thích to tiếng và thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Họ ít khi chạy nhào tới ôm lấy người yêu.

Bò Cạp thích sự trung thành, thích tán tỉnh và thích mối quan hệ bạn bè lâu dài dám xả thân vì nhau khi cần thiết. Mẫu người này ghét nhất sự giả tạo, sự xu nịnh, suy nghĩ nông cạn chỉ biết đến những điều trước mắt.

Những người có tính lợi dụng không thể sống chung được với Bò Cạp.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 05, 2013 at 07:03PM)

Còn thiếu một ít lá chanh
Cute cuxi

Your email address will not be published. Required fields are marked *