Please log in or register to do it.

“Con mời chú đi không lần sau bố không mua bim bim cho con ăn nữa bây giờ.

Con ăn đi không mẹ cho chú ăn hết bây giờ.

Ăn đi không chú đánh đấy”.

Sao hình ảnh mình méo mó dữ vậy trời?

Nguyễn Ngọc Long

Ăn cơm nhà cụ Cối
Mình tạm xong việc rồi...

Your email address will not be published. Required fields are marked *