Please log in or register to do it.

Ai thấy cái hình này quen quen thì bấm like nha. He he.

Mới qua toà soạn lấy nhuận bút zìa nè. Tối nay 9.30pm đi ăn món Huế nhen mọi người? Ray Ji tag dùm a nhen. A khôg biết list :P

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cát Tiên Sa vừa báo cho mình biết ...
Nói chuyện truyền thông...

Your email address will not be published. Required fields are marked *