Please log in or register to do it.

Đi mấy nhà sách mới mua được đủ 11 cuốn để tặng cho các bạn trên Face u003C3

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Bức ảnh chụp một bà lão hành khất làm từ thiện

Your email address will not be published. Required fields are marked *