Chắc phải dặn học viên mang bông băng thuốc đỏ theo khi đi học

Học viên lớp Truyền thông Trăng Đen ứng dụng Xây dựng thương hiệu cá nhân tháng 11 đấy.

Em này là founder hệ thống thời trang Sioshop và lẩu Siosushi nổi tiếng ngoài Hà Nội.

Chắc phải dặn học viên mang bông băng thuốc đỏ theo khi đi học quá :-))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 08, 2013 at 10:34PM)